Življenje v skupnosti

Slovenska SKŽ je del Svetovne SKŽ s sedežem v Rimu, ki deluje v številnih državah po svetu na vseh celinah.

Življenje iz ignacijanske duhovnosti sestavljajo srečanja v stalnih manjših skupinah, srečanja celotne Skupnosti, duhovne vaje sv. Ignacija Lojolskega, duhovno spremljanje posameznika in skupine, molitveni pregled dneva (lahko se pustimo tudi voditi skozenj), življenje iz evharistije in Božje besede. Naše delovanje je opisano v temeljnih načelih, v katerih je opisana tudi naša karizma.

Jedro Skupnosti sestavljajo manjše skupine, ki si same izberejo svoj način življenja in delovanja. Običajno se srečujejo vsaj enkrat na mesec, srečanja pa lahko vključujejo pogovor o življenju članov, molitev, pogovor ob Božji besedi ali duhovnem branju, pogovor o verskih in življenjskih vprašanjih, pomoč pri sprejemanju osebnih odločitev, načrtovanje skupnega dela ali posameznih nalog, ki si jih skupina izbere ipd.

Na letni ravni organiziramo več dogodkov, ki so odprti za prijatelje in druge ki jih zanima naša duhovnost:

– vikend skupnosti (ob začetku novega šolskega leta),

– postna in adventna duhovna obnova,

– romanja (Velikonočno romanje v Emavs po različnih romarskih poteh; romanje k Mariji v zahvalo in blagoslov ob koncu šolskega leta in večdnevno romanje za mir peš ali/in s kolesi konec meseca julija ob godu sv. Ignacija)

Pri pripravi in izvedbi duhovnih vikendov in duhovnih vaj, ki so namenjene vsem, ki želijo »odriniti na globlje«, sodelujemo z jezuiti, ki so tudi duhovni spremljevalci posameznih skupin in Skupnosti kot celote.

Mesečno izdajamo glasilo Plameni, kjer si pripovedujemo o skupnih dogodkih in se spodbujamo, kako v vsakdanjem življenju živeti svojo vero in življenjsko poslanstvo.

Print Friendly, PDF & Email