Svetovna skupščina v Buenos Airesu

SKŽ je bila letos poleti v Argentini v Buenos Airesu v Colegio Maximo, kjer je papež Frančišek, takrat jezuit Bergoglio, preživel 15 let. Tudi na ta način se je posebej izrazila povezanost skupnosti s papežem. Colegio Maximo je bil še pred kratkim in tudi v času, ko je bil tu papež Frančišek, jezuitski kolegij, sedaj pa je hiša namenjena duhovnim vajam, del pa služi kot dom za ostarele patre.

Na skupščini je bilo zbranih 204 delegatov s celega sveta, od tega 51 jezuitov. Prihajali so iz 63 od 68 narodnih skupnosti, 8 narodnih skupnosti je bilo prisotnih kot opazovalci. Svetovni SKŽ so se pridružili Vietnam, Mauritius in Latvija. Na žalost ni bilo SKŽ iz Sirije, saj delegacija vse do zadnjega dne skupščine ni dobila vstopne vize. Skupnosti po svetu, ki so doma na vseh celinah, so zelo raznolike, od takih, ki štejejo le 40 ali 50 članov, pa do takih, ki jih imajo 6000.

Skupščina je potekala pod geslom »Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte«, izhajajoč iz svetopisemskega teksta: Koliko hlebov imate. Prvi del skupščine je bil zaznamovan s pismi in predavanji. Pozdravno pismo za začetek skupščine je poslal papež Frančišek in v njem pozval udeležence in člane SKŽ, naj v hvaležnosti za vse, kar smo prejeli, živimo ta dar in ga posredujemo drugim.  V drugem delu skupščine je svetovni izvršilni odbor želel poudariti čutenje Izza ograje skupnosti kot celote in skupno identiteto. Udeleženci so se ustavili ob zgodovini in identiteti SKŽ-ja, milosti, ki so jih prejeli, ter imenu. Zaključni dokument, ki je nastal kot popotnica, utrjuje zaključke prejšnjih skupščin. Končali so z besedami: deepen, share in go forth – poglobiti, deliti in iti naprej. Prihodnji koraki ostajajo zelo odprti in vsaka narodna skupnost je izzvana, da išče svojo pot, tisto, ki je najboljši izraz dejanskega stanja in okoliščin, v katerih se nahaja. Izvolili so tudi nov izvršni odbor in novega predsednika.

Podrobneje