Kdo smo

KDO SMO

Slovenska skupnost krščanskega življenja (SSKŽ) je skupnost kristjanov, ki skušamo v vsakdanjem življenju živeti svojo vero, odgovarjati na potrebe Cerkve in se ji dati na razpolago za njeno poslanstvo. Živimo iz duhovnosti svetega Ignacija Lojolskega, ki posamezniku pomaga, da odkrije svojo življenjsko poklicanost in poslanstvo. To je skupnost laikov, ki živijo in delujejo v številnih državah sveta pod okriljem Svetovne skupnosti krščanskega življenja.

Gre za skupnost v Cerkvi, preko katere živimo tako svojo osebno poklicanost kot poklicanost skupin, v katere smo organizirani. To nam pomaga, da preko duhovni vaj, osebnega duhovnega spremljanja in občestvenega življenja poglabljamo svojo osebno izkušnjo vere in iz nje živimo.

Življenje v skupnosti (podzavihek ali s prikazom na več)

Slovenska SKŽ je del Svetovne SKŽ s sedežem v Rimu, ki deluje v številnih državah po svetu na vseh celinah.

Življenje iz ignacijanske duhovnosti sestavljajo srečanja v stalnih manjših skupinah, srečanja celotne Skupnosti, duhovne vaje sv. Ignacija Lojolskega, duhovno spremljanje posameznika in skupine, molitveni pregled dneva, življenje iz evharistije in Božje besede. Naše delovanje je opisano v temeljnih načelih, v katerih je opisana tudi naša karizma.

Jedro Skupnosti sestavljajo manjše skupine, ki si same izberejo svoj način življenja in delovanja. Običajno se srečujejo vsaj enkrat na mesec, srečanja pa lahko vključujejo pogovor o življenju članov, molitev, pogovor ob Božji besedi ali duhovnem branju, pogovor o verskih in življenjskih vprašanjih, pomoč pri sprejemanju osebnih odločitev, načrtovanje skupnega dela ali posameznih nalog, ki si jih skupina izbere ipd.

Na letni ravni organiziramo več dogodkov, ki so odprti za prijatelje in druge ki jih zanima naša duhovnost:

– vikend skupnosti (ob začetku novega šolskega leta),

– postna in adventna duhovna obnova,

– romanja (Velikonočno romanje v Emavs po različnih romarskih poteh; romanje k Mariji v zahvalo in blagoslov ob koncu šolskega leta in večdnevno romanje za mir peš ali/in s kolesi konec meseca julija ob godu sv. Ignacija)

Pri pripravi in izvedbi duhovnih vikendov in duhovnih vaj, ki so namenjene vsem, ki želijo »odriniti na globlje«, sodelujemo z jezuiti, ki so tudi duhovni spremljevalci posameznih skupin in Skupnosti kot celote.

Mesečno izdajamo glasilo Plameni, kjer si pripovedujemo o skupnih dogodkih in se spodbujamo, kako v vsakdanjem življenju živeti svojo vero in življenjsko poslanstvo.

Kako se pridružim? (podzavihek)

Prvi korak je navezava stika z vodstvom SSKŽ ali enim od članov, pogovor in spoznavanje življenja v skupnosti. Ob večjem številu novih članov se običajno oblikuje uvajalna skupina, ki ob spremljanju izkušenih članov nekaj mesecev spoznava življenje v skupnosti, nato pa postane samostojna ali pa se člani pridružijo drugim skupinam.

Izviri (zgodovina in dokumenti – lahko ločeno) – še dopolniti