World Christian Life Community

Naša nova knjiga: Živa molitev

V njej boste našli neprecenljive bisere.

ŽIVA MOLITEV

Če je molitev pogovor z Bogom, potem je prva in največja molitev molitev Njega samega. Vsa molitev, ki jo je človek namenil svojemu Stvarniku, je samo odsev notranjega odnosa Svete Trojice.

Ko Bog govori, ustvarja stvari, ko moli, ustvarja odnose.

Gospod se daje in razdaja, mi pa se nastavljamo soncu Njegove milosti. Vse je dar, ki ga v sladkosti ustvarjalnosti odkrivamo in izročamo drug drugemu.

Molitve so nas učili starši in kateheti, odkrivali smo jo v knjigah in med prijatelji. Na najodličnejši način pa nam jo daje Gospod sam, ko ga častimo v najsvetejšem zakramentu, v tišini duhovnih vaj pa tudi v vseh čisto navadnih dneh našega življenja.

Slovenska Skupnost krščanskega življenja Gospoda ljubi. Veselimo se Njegove bližine. Radi Ga poslušamo in se navdihujemo ob Njegovi besedi. Radi imamo molitev svetnikov in molitev Cerkve. V svojem razlikovanju Ga kličemo na pomoč, v poslanstvu se veselimo Njegove tihe prisotnosti.

Skupnost moli Boga s svojim obstojem. Časti Ga s premišljevanjem Božje besede, z molitvijo svetega Ignacija, ruskega romarja, naših staršev. Skupaj smo sestavili molitve za izrekanje zaveze in za naša romanja k Mariji. Ko si zapisujemo svoje najsvetejše trenutke, spontano nastajajo nove molitve. Na duhovnih vajah si za to, da bi v urah molitve lažje ostali osredotočeni na Gospoda in na pogovor z Njim, mnogi prizadevamo na ta način, da si svojo molitev zapisujemo. Mnogokrat drug drugega za molitev prosimo in si jo obljubljamo. Pri sveti maši, pri delu, ob pripravah na poslanstvo in na različne dogodke odkrivamo vedno nove načine molitve.

Biti vedno z Njim in neprenehoma moliti sta evangeljski zahtevi, ki se zdita človeku na začetku duhovne poti neuresničljivi. Potrebnega je nekaj napora in nekaj vztrajnosti. Kmalu začnemo odkrivati, kako Bog sam dela dobro delo v nas, kako nas vedno nove stvari in dogodki spominjajo Nanj. Molitev postaja lepa in privlačna.

Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih, potem nam je govoril po Sinu. Danes Božjo besedo izgovarja Sveti Duh. Globoko v naših srcih. Je začetnica naše misli in naše besede. Tudi naših dejanj. Več je je, kot bi pričakovali v svoji krhkosti in ranjenosti. Več, kot bi si upali želeti. V pogum in pričevanje je natisnjena v mnogih knjigah o molitvi in v knjigah molitve.

Svoje molitvene vzgibe si v Skupnosti sporočamo na različne načine. Ker na vseh naših srečanjih tudi molimo, si moramo že zato, da se ne bi prenajedli vedno enake hrane, izmišljati vedno nove molitve. Ob tem doživljamo bogastvo Boga. Za širjenje tega Njegovega bogastva med brate in sestre je knjiga enostaven in močan način.

V to knjigo smo zajeli nekaj od tega. Pripoveduje nam, kako Gospod nagovarja Skupnost in kako mu besedo vračamo. Naše molitve ne meri, ampak se je veseli. Knjigi smo dali naslov ŽIVA MOLITEV. V njej so namreč zbrane tiste molitve, ki jih v naši skupnosti v resnici molimo.

Prvo in najobširnejše poglavje z naslovom PRIČEVANJA je namenjeno načinom molitve. Kje iščemo Boga, kaj vse nas spominja Nanj, kaj nam pomaga k Njemu, kako si organiziramo čas za molitev. Gotovo je to poglavje tudi najpomembnejše, saj z njim naše delo postaja knjiga izumov in učbenik o molitvi.

Sledijo naše molitve, ki smo jih sestavili in zapisali sami. Mednje smo uvrstili tudi nekaj molitev naših prijateljev patrov jezuitov. S to drobno pozornostjo bi jim radi izrazili hvaležnost, ker so nas učili moliti, nas navduševali s svojim zgledom in ker spremljajo Skupnost s svojo molitvijo.

Potem so tu še molitve skupnosti, ki smo jih tudi sami sestavili in jih molimo skupaj ob različnih priložnostih.

Prejeli smo kar precej molitev svetnikov. Po zgledu naših duhovnih očetov se člani Skupnosti radi zatekamo k svetnikom, ki so vsak na svoj način že uresničili svojo dokončno zvestobo Kristusu. Moliti z njihovimi besedami je veliko doživetje za vsakogar, ki iskreno išče Boga.

Od vsega bogastva starih molitev smo zapisali samo tiste, ki jih znamo na pamet, kar nam je bilo poroštvo, da jih vsaj občasno tudi molimo.

Molitve, ki jih nismo znali uvrstiti pod nobenega od teh naslovov, smo poimenovali DRUGE MOLITVE.

 

Naj bo knjiga ŽIVA MOLITEV nova prisrčna vez med nami.

 

Živa molitev - ob zaključku redakcije

 

Uredniki knjige Živa molitev sporočamo vsem članom Skupnosti, da smo svoje delo zaključili in je knjiga pripravljena, da jo vzameta v roke še oblikovalec in tiskar.

Ker bo mogoče treba še nekaj časa počakati na denar za tiskanje knjige, smo se odločili, da vam knjigo v tem času ponudimo v spletni obliki. Oblikovanje smo opravili v okviru možnosti programa Word in je knjiga kot PDF-datoteka naložena na internetnem naslovu Slovenske Skupnosti krščanskega življenja, Aktualno, Živa molitev.

Tako si jo lahko, kdor si to želi, tam ogleda in prebere ali pa tudi natisne s svojim tiskalnikom.

Vodstvo Skupnosti in tudi vse vas prosimo za pomoč in iznajdljivost, da bi to naše skupno delo kolikor mogoče kmalu lahko izšlo tudi kot knjiga.

V tem času so še mogoče korekcije, zato vas prosimo, da nam sporočite o napakah, ki jih boste opazili.

Uredniki:

Ana

Jože

Jožef

Milan

Nekatere molitve iz nastajajoče knjige smo v Plamenih že objavili. Sedaj, ko je že vse zbrano, pa za pokušino objavljamo Spremno besedo in nekaj načinov molitev (pričevanj) - za vzpodbudo, da gremo na našo spletno stran pogledat Živo molitev in z željo, da knjiga zagleda luč sveta tudi v tiskani obliki. Za to so potrebne finance, ki jih je zaenkrat premalo; lepo bi bilo, da tudi finančno podpremo ta projekt, v katerega je bilo vloženega veliko truda. Navsezadnje pa je ta knjiga tudi po vsebini res NAŠA, sad naše duhovnosti, iskanja, molitev in karizme. In tako je zanimiva ne samo za nas, ampak tudi za širši prostor, je sredstvo oznanjevanja in delitve našega življenja tudi drugim.

 

Uredništvo Plamenov