World Christian Life Community

Dogodki v skupnosti

  • Romanja,
  • DV ( duhovne vaje) in duhovne obnove,
  • srečanja skupnosti  in posameznih skupin,
  • molitve z namenom,
  • molitveni plesi,..,
vse z namenom, da se Mu pustimo bolj objeti.