World Christian Life Community

Romanja

Vsako leto organiziramo tradicijonalna romanja:

- Romanje na Brezje k Mariji v zahvalo in blagoslov ob koncu šolskega leta
- Romanje za mir konec meseca julija ( ob godu Sv. Ignacija)
- Velikonočno romanje v Emavs

Romarska skupina roma vsak mesec. Njihova srečanja so srečanja v romanju.
Na vsakem romanju jih spremlja Božja beseda iz evangelija tiste nedelje, na katero romajo.


O romar moj, le tu postoj,
pri meni ti gostuj nocoj.
Odpri srce, izlij gorje,
saj vedno čakam tu na te …