World Christian Life Community

K razjasnitvi vlog
Saturday, 20 June 2015 00:00

Funkcije in vloge v SKŽ je treba razumeti kot vabilo k služenju, da pomagajo članom bolje odgovoriti na cilj skupine: »Vzgojiti može in žene, odrasle in mlade, ki bodo služili v Cerkvi in svetu na vseh področjih življenja.« ( Temeljna načela - TN3) Njihov prispevek je v tem, da pospešujejo rast v krščansko zrelost in poslanstvo. V SKŽ ta rast korenini v duhovnih vajah svetega Ignacija, v katerih najde svoj navdih. To rast označujejo: osebna in zaupna ljubezen do Kristusa, molitveno življenje, stalna pozornost na dogajanje v meni, po meni in okrog mene, da bi mogel prepoznati, kod me Gospod vodi, notranja svoboda v vsaki situaciji in glede na vse, da bi bil sposoben (zares svoboden) želeti in izbrati tisto, kar vodi k večji Božji slavi, stalna udeležba pri Kristusovem poslanstvu v današnjem svetu in globok čut za današnjo Cerkev. Vse funkcije in vloge so povezane z razlikovanjem in tega poslanstva si ne more posameznik sam zadati. ( K razjasnitvi vlog, str 5-6)

KOORDINATOR

Je član skupine, ki ga ta izbere za določen čas (1-2 leti). Njegova prvenstvena naloga je skrb, da vsi člani sodelujejo pri delovanju skupine. Stvari naj bi se ne loteval sam, ampak poskrbel, da so opravljene ob vse večjem sodelovanju članov. Dobro delovanje skupine obsega nekaj konkretnih nalog:

· pripraviti srečanje in dejavnosti skupine,

· skrbeti za komunikacijo z vsemi in med vsemi člani skupine,

· posredovati informacije, ki omogočajo odločitve,

· spodbujati in uravnavati medsebojno izmenjavo v skupini in biti pozoren na vse, kar povečuje občutek pripadnosti in dobro počutje vseh njenih članov,

· predstavljati skupino v SKŽ in izven,

· dobro sodelovati z duhovnim asistentom in spremljevalcem skupine, posebej glede programa in srečanj. (K razjasnitvi vlog, str. 7-8)

SPREMLJEVALEC SKUPINE

Obstaja podobnost med spremljevalcem v duhovnih vajah in osebo, ki kot spremljevalec pomaga skupini na njeni duhovni poti. Spremljevalec ve, na kateri stopnji razvoja je skupina, ter pomaga njenim članom, da jo žive v vsej polnosti. To vključuje dve pomembni nalogi:

Skupini pomagati pri razlikovanju in odločanju. To pomeni: zavedati se, kaj se dogaja v skupini na ravni čustev, odnosov in razvoja; soočati se s situacijami in odločitvami, ki jih je treba sprejeti; razlikovati vzgibe v posamezniku in skupini.

Poiskati, določiti in zagotoviti ustrezna vzgojna sredstva (vsebino in metode), da vse vidike življenja vsakega člana osvetli in utrdi Božja beseda. Tako bo celotna skupina vedno bolj postajala krščanska skupnost, celica Cerkve.

Spremljevalec bdi nad tem, da sta proces in vsebina vzgoje med seboj harmonično povezana, s tem da spodbuja celostno rast članov in skupine v skladu z značilnimi sredstvi vsake skupine. Spremljevalec ima jasno predstavo o cilju SKŽ in o kratkoročnih ciljih skupine glede na razvojno stopnjo. Njegovo poznavanje in osebna izkušnja duhovnosti SKŽ ga usposablja, da vzgaja, skrbi za vsebino, metodo in spremlja rast skupine. ( K razjasnitvi vlog, str. 8)

DUHOVNI ASISTENT

Duhovnik - asistent, ki ga pošiljata Gospod in Cerkev, je priča popolne zastonjskosti Božje ljubezni. Ima moč, da opravi evharistično daritev in v njej zbere in daruje življenje, navdihe, doživetja in probleme članov skupnosti. Med božjim ljudstvom opravlja službo duhovnika in ima zato v skupini posebno vlogo in identiteto.

Njegovo prisotnost in vlogo lahko opišemo takole:

· Je nekdo, ki skupino stalno spominja na njen cilj, ki je slediti Jezusu Kristusu v današnjem svetu.

· Je znamenje, ki skupino spominja na to, da je celica Cerkve in naj bo povezana z njeno institucijo. Glede na poslanstvo, ki je skupini po Cerkvi zaupano, skrbi, da napreduje v svojem čutu za Cerkev.

· Jamči, da vzgojo v skupini navdihujejo verske resnice in učenje Cerkve.

· Če je tudi spremljevalec, spodbuja ignacijanski proces duhovne rasti v luči svojega osebnega poznavanja in izkušnje; tega procesa pa nič manj ne spoštuje in podpira, če nima vloge spremljevalca.

Duhovni asistent je uradna vez s Cerkvijo in Družbo Jezusovo. Pristojna avtoriteta imenuje duhovnega asistenta, ki od nje prejme svoje poslanstvo v skupini.

Oznanja Božjo besedo, podeljuje zakramente, oznanjevanje Božje besede pa podpira s pričevanjem svojega življenja. Udeleženost duhovnega asistenta v življenju skupine vodi v spoštljivo odkrivanje duhovniške poklicanosti in k temu, da bolj cenimo različnost služb. Kot celica Cerkve skuša vsa skupina odgovoriti na klic k splošni svetosti, saj »v različnih načinih življenja in ob različnih nalogah uresničujejo eno samo svetost vsi, kateri se dajo voditi Božjemu Duhu«. ( K razjasnitvi vlog, str. 9-10)

 

Jožica
Last Updated on Monday, 29 February 2016 19:13