World Christian Life Community

Nagovor na Skupščini, februar 2015
Saturday, 20 June 2015 00:00

Kaj imamo?

Poleg zgodovine (za katero je prav, da jo poznamo in se zanjo zahvaljujemo Gospodu) imamo tudi sedanjost. Dediščina je vedno obveza in priložnost, ni sama sebi namen. Daru si nismo zaslužili, pač pa prejeli. In če ga zadržimo zase, je mrtev kapital, v obratnem primeru pa lahko nam in drugim prinaša življenje. Poglejmo te darove, naš kapital. Kaj imamo?

Skupnost lahko vidimo na različnih ravneh (lahko pa bi si jih predstavljali tudi kot koncentrične kroge): prvo raven predstavlja posameznik ali bolje rečeno oseba, tj. bitje, ki je bistveno v odnosu (z drugimi osebami in z Osebo), ki je za vse in vse je zanj; drugo raven predstavljajo naše skupine, ki se oz. bi se lahko oblikovale po različnih kriterijih ali ključih (npr. lokacija, stopnja duhovnega izkustva, teden duhovnih vaj, itd.); tretjo raven predstavlja narodna skupnost, ki je najbolj vidna skozi narodno vodstvo (ki ji je v pomoč duhovni asistent - DA), skupščino, skupne dogodke; četrto raven predstavlja svetovna skupnost kot celota s številnimi narodnimi skupnostmi; med tretjo in četrto pa je še regijska skupnost, v našem primeru evropska, ki jo predstavlja Euroteam.

Naj omenim, da je med posameznimi ravnmi pomembna komunikacijska pretočnost. Če se komunikacija prekine, blokira, na eni ali drugi strani, ali pa je ta zgolj enosmerna (diktiranje), nastanejo težave. Dobro je, da je komunikacija sprotna, pravočasna, iskrena, resnična, dobronamerna.

Skozi vse te ravni se razširjajo štiri temeljne razsežnosti ignacijanske duhovnosti: vera, intelekt, osebnostna rast in skupnost. Te so med seboj tesno povezane in soodvisne ter skupaj zaobjemajo, predstavljajo, oblikujejo ignacijansko duhovnost. Za člana in skupnost SKŽ je pomembno, da so vse ter razsežnosti uravnoteženo navzoče v njegovem/njenem življenju in delovanju.

Da bi to lažje dosegali in gojili, imamo sredstva ignacijanske duhovnosti - škatlo z orodjem. Lahko jih ločimo na duhovna in »praktična« orodja ali sredstva. Duhovna orodja so: duhovne vaje (DV), ekzamen, razlikovanje, molitev, evharistija, Družba Jezusova oz. jezuiti. Praktična orodja pa so: Plameni, internetna stran, publikacije, Dom duhovnih vaj/DS sv. Jožefa s pisarno SKŽ, vodstvo/Euroteam/ExCo, članarina. Vsega tega pa ne čuvamo ljubosumno zgolj zase, saj smo vendar apostolska skupnost, skupnost v poslanstvu. Zato sami ali v sodelovanju z drugimi (posamezniki ali skupnostmi, gibanji, organizacijami) organiziramo določene skupne dogodke, dejavnosti, projekte: letna skupščina, duhovna obnova, Romanje za mir in druga romanja, Vikend skupnosti, izobraževanja, Evropske počitnice, Magis … Veliko je tega, vse je že težko na kratko in pregledno predstaviti. Vsako od naštetega ima svoj fokus, domet, namen in značilnost ter ciljno populacijo, skozi vse pa se bolj ali manj vidno kaže poslanstvo skupnosti.

Razsežnosti ignacijanske duhovnosti izhajajo iz osebe (kar pomeni, da imajo antropološki temelj) in prešinjajo vse ravni skupnostnega, občestvenega življenja. V nasprotni smeri pa potekajo procesi, ki jih imenujemo izzivi, ki pa imajo svoj »izvor« na različnih ravneh oziroma prešinjajo vse ravni: izzivajo nas druge osebe, njihove težave in problemi, problemi družbe, kulture, vedno bolj pa občutimo globalnost problemov.

Bogastvo je skratka tolikšno, da ga v celoti kar težko vidimo. Tudi sam sem si moral vso stvar kar narisati.

/.../

Slovenska SKŽ je bogato obdarovana: ima svojo zgodovino, strukturo, duhovnost oz. karizmo, ignacijanska sredstva, člane s svojimi talenti in sposobnostmi in nenazadnje bližino Jezusa Kristusa samega. To je naš kapital, ki ga je potrebno »obračati«, oplemeniti. To je dar, ki nas obvezuje. K čemu? K čemu smo izvani?

Iztok

 

Last Updated on Monday, 29 February 2016 19:12