World Christian Life Community

Print

13. SVETOVNA SKUPŠČINA SKŽ

Itaici – Brazilija '98

SKŽ: Kristusovo pismo, napisano z Duhom, poslano v današnji svet

 

Naše skupno poslanstvo

Ta dokument je rezultat 13. generalne skupščine Skupnosti krščanskega življenja v Itaiciju '98. Predstavlja skupno poslanstvo, kot smo ga delegati razločili, pooblaščena komisija ga je ubesedila, vsa skupščina pa ga je nato še dopolnila in sprejela. Sedaj je predložen vsem narodnim in lokalnim skupnostim, vsem posameznim članom in duhovnim asistentom SKŽ po vsem svetu.

13. skupščina je umeščena v vrsto vseh svetovnih skupščina, še posebej pa zadnjih štirih. V Loyoli '86 je postalo jasno, da smo kot Svetovna skupnost, skupnost za poslanstvo. V Guadalajari '90 smo prepoznali, da smo poslani in tako obrodimo sadove kot apostolsko telo. V Hong Kongu '94 smo spoznavali celoten kontekst, iz katerega in v katerega smo poslani. V Itaiciju smo določili naše skupno poslanstvo v kontekstu našega sveta.

Poslanstvo SKŽ prihaja od samega Kristusa, ki nas vabi, da se mu pridružimo v preobražanju sveta v Božje kraljestvo. Kliče nas, naj bomo v samem srcu izkušnje sveta in naj sprejmemo Božji dar v njegovi polnosti.

Ko gledamo milosti v zadnjih štirih letih, prepoznavamo Kristusovo roko in Njegovo ljubezen. Hvaležni smo za toliko dobrega položenega v naša življenja v SKŽ. Predajamo se Njemu, da mu sledimo na romanju in v delu – kot je to storil Ignacij.

Razlikovali smo o najbolj nujnih potrebah današnjega sveta in poskušali dati meso in kri Gospodovi želji za nas tukaj in zdaj.

V našem pregledu potreb smo se soočili z našimi omejitvami, krhkostjo, našimi svetlimi in temnimi stranmi ter našo grešnostjo. Vendar pa smo našli tudi veliko modrega in dobrega; posebej močno in vsestransko poudarjamo hotenje, da nadaljujemo naše prizadevanje za poslanstvo.

Tako prevzemamo naše poslanstvo z zaupanjem, da nas Gospod jemlje s seboj, kot je to storil z Ignacijem; ne zato ker smo močni, pač pa ker nam "Njegova ljubezen in milost zadoščata".

V procesu razločevanja, ki se je začel že v naših narodnih skupnostih, smo šli skozi štiri področja našega življenja sledeč ignacijanski karizmi: Kristus in rast v krščansko življenje; Kristus in kultura; Kristus in socialna realnost; Kristus in vsakodnevno življenje.

Proces se je zaključil v odkritju treh področij poslanstva in nizu potrebnih sredstev za to poslanstvo.

Prvič: hočemo prinesti osvobajajočo moč Kristusa v našo socialno realnost.

Drugič: hočemo najti Kristusa v vseh naših različnih kulturah in pustiti, da Njegova milost razsvetli vse, kar je potrebno preobrazbe.

Tretjič: hočemo živeti s Kristusom tako, da ga prinašamo v vsa področja našega življenja v svetu.

Ta tri področja poslanstva so bila osvetljena iz duhovnega vira, ki nas napaja in nam daje moč za poslanstvo, to so duhovne vaje, ki nam pomagajo rasti v krščansko življenje.

Skrbeti pa moramo tudi za svojo vzgojo za poslanstvo, tako da naša Skupnost postaja vedno bolj učinkovito orodje služenja.

Vsakomur, ki prebira ta dokument o poslanstvu, predlagamo, naj ga ne bere le z intelektualnega zornega kota, iščoč informacije, pač pa kot izraz močne želje Svetovne skupnosti krščanskega življenja zbrane na tej skupščini.

Bralca vabimo, naj se nam pridruži na romanju, da bo Kristus mogel doseči svojo polno rast. Po tem močno hrepenimo in temu se z vsem srcem zavezujemo.

 

Kristus in socialna realnost

Z ramo ob rami z ubogimi: naš osebni odnos z Bogom osnovan v duhovnih vajah je navdih, ki nas žene, da sodelujemo v boju za bolj pravičen svet. Cenimo preroško držo Cerkve proti revščini in vsemu, kar revščino povzroča. Ukoreninjeni v Kristusu in Njegovi ljubezni do nas hočemo narediti svobodno izbiro za uboge; ne kot idejo, pač pa z resno analizo in privzetjem odgovorne in učinkovite drže do revščine in do vsega, kar jo povzroča. Poklicani smo, da v svojih skupnostih spodbujamo drug drugega, da gledamo na svet in v njem delujemo z vidika ubogih; da rastemo v naših možnostih srečati jih; da vemo, kje so v naši družbi in kateri so najboljši načini sodelovanja pri njihovem boju. Poklicani smo tudi, da pogledamo svoje življenje v tej luči.

1. Za bolj pravičen svet

Potrebno je, da delamo proti pohlepu in zlorabi moči kapitalizma, katero velikokrat izkoriščajo multinacionalke.

Ker so vzroki revščine in nepravičnosti povezani med seboj in segajo onkraj narodnih mej, smo mi kot SKŽ poklicani biti priče svetovni skupnosti, da omogoči svojim članom biti preroki pravičnosti in upanja, pripravljeni zavzemati pogumne drže in položaje, da bi prinašali več pravice v ta svet. Pripravljeni smo ustanoviti mreže, da bi socialno delovali: postali bi družbeni enterprenerji, z enako intenzivnostjo, kakršno imajo poslovni enterprenerji.

Želimo sodelovati v različnih forumih na narodnih in mednarodnih nivojih, da bi prinašali glas najubožnejših na področja, kot je npr. problem mednarodnega dolgá. Poklicani smo, da na različne načine aktivno sodelujemo v ekonomskih, političnih in družbenih strukturah, ne samo kot kritiki razmer, pač pa tudi s podajanjem rešitev. To nam omogoča Skupnost, da resnično verjamemo v delo, ki spreminja grešne strukture.

Skrbimo za neokrnjenost Božjega stvarstva v njegovih mnogih blagoslovih. Cenimo zdrave odnose na vseh področjih človeškega življenja – družina, delo, javno življenje in Cerkev – in zelo cenimo kulturo dialoga znotraj človeške družine.

2. Pričati za naš način življenja

Spoznavamo, da je naš glavni doprinos v naš svet, da polno živimo našo poklicanost, kot je izražena v Temeljnih načelih in to kot posamezniki in kot Skupnost.

Še posebej se čutimo poklicane živeti solidarnost z vsemi v preprostem načinu življenja, iščoč vsakodnevno spreobračanje k Bogu in delitev dejanske izkušnje in pedagogike duhovnih vaj sv. Ignacija.

Verjamemo, da je eden naših največjih doprinosov v naš svet danes, še posebej v reševanju sporov in v sprejemanju dobrih odločitev na vseh ravneh življenja, proces razločevanja in tistega poslušanja in spretnost dialoga, ki se ga učimo v naši Skupnosti.

3. Stati kot preroki v našem svetu

Čutimo, da je SKŽ poklicana k upiranju proti naraščajočemu potrošništvu in individualizmu, ki imata za posledico kulturno propadanje. Naša duhovnost nas dela aktivne in to nam daje zaupanje, ki ga potrebujemo, da nasprotujemo tej kulturi, kadar je to potrebno.

Ne želimo biti "izgoreli" preroki v svetu, pač pa se veselimo Kristusove navzočnosti v njem in se pogosto vračamo na utrjevanje našega odnosa z Gospodom. Naučiti se moramo, kako služiti kot kvas v tišini in skritosti, pospešujoč pravične odnose v družini, na delovnem mestu, v javnosti in v Cerkvi.

4. Vzgoja skozi izkušnje in delovanje

SKŽ mora delovati. SKŽ potrebuje vzgojno-izobraževalne programe, ki ji pomagajo biti aktivna v svetu. Mnoge ali vse socialne potrebe, s katerimi se želimo soočiti, potrebujejo predhodno vzgojo, da je naša prisotnost lahko zares učinkovita. Vendar pa naj dejavnost ne čaka na popolno vzgojo. Že od vsega začetka se moramo naučiti biti kontemplativni v delovanju; pospeševati vključevanje izkušenj v težkih situacijah in potrtostih; uporabljati v naših vzgojnih programih model izkušnja-refleksija-delovanje.

Želimo razvijati dejavno, napredno, stalno in prilagodljivo oblikovanje v duhovnih vajah in najti specifične načine, kako njihovo bogastvo deliti z vsemi ljudmi v vseh življenjskih situacijah.

5. Mreža in sodelovanje

Zavedamo se, da je danes velika priložnost sodelovanja z drugimi in iskanja gibčnih in dinamičnih struktur, da bi zagotovili učinkovitost v služenju, ki ga želimo prinesti v svet. Želimo sodelovati v SKŽ in izven nje, v ponižnem pridruževanju drugih in v pomoči v njihovih pobudah. Še posebej smo povabljeni v sodelovanje z Družbo Jezusovo na različnih področjih, odvisno od lokalne stvarnosti in osebnih darov: izobraževanje, begunci, socialni problemi, sodelovanje z nevladnimi organizacijami, itd.

 

Kristus in kultura

Kristusa smo srečali v Božji besedi in se odločili, da mu sledimo. Naše življenje se je bogatilo ne le preko naše lastne kulture, ki predstavlja osnovo edinstvene identitete vsakogar, ampak tudi preko kulture drugega. Zavračamo zlo, ki ga more povzročiti grešnost določene kulture v rušenju oseb in v razdiranju skupnosti. Izgleda, da ima nastajajoča svetovna kultura bolj negativne posledice (ker uničuje edinstvenost vsake kulture) kot pozitivne – da bi povezovala ljudi različnih kultur skupaj, v en sam svet, ki bi spoštoval edinstven prispevek vsake kulture. V tej perspektivi se zavezujemo za bolj polno uresničitev Kristusove prisotnosti v vseh kulturah, in sicer na sledeče načine:

1. Da delamo v besedah in dejanjih kot preroki, ki pospešujemo rast vsega dobrega in spreminjamo vse, kar je škodljivo v kulturah sveta, v katerem živimo.

Glede prevladujoče svetovne kulture:

Nasprotujemo njenemu individualizmu in skrbimo za dialog na globljem nivoju v tej kulturi; nasprotujemo njenemu izrivanju revnih na rob družbe in skrbimo za človekove pravice in za dostojanstvo vseh; nasprotujemo njenemu potrošništvu in skrbimo za bolj temeljno pritrditev življenju.

Hočemo izbrati preprost način življenja, ki nikoli ne daje poudarek na imetje, ampak na to, kar mi smo, na to, kar moremo deliti in na to, kar bo služilo človeški osebi.

Zavezujemo se, da živimo pričevanjsko – kar izvira iz našega načina skupnostnega življenja, ki je osrediščen na prejemanju in dajanju. Trudimo se, da tudi druge ljudi pritegnemo k temu načinu življenja.

Glede krajevnih in regionalnih kultur:

Podpiramo vse, kar je lastnega kulturam, da bi tako bilo človeštvo končno obogateno z vso različnostjo; prizadevamo si za skupnost, ki zelo pogosto potrebuje razširitev svojih obzorij in večje bogastvo življenjskih simbolov, kar nam omogoča, da snujemo in ustvarjamo; ob tem seveda priznavamo tudi moč simbolov, ki lahko stvari zamegljujejo in uničujejo.

Različna sredstva in pripomočki družbene komunikacije, še posebej masovna sredstva družbenega obveščanja, imajo izredno veliko moč tako za dobro in kot za slabo. Zavezujemo se, da se bomo učili uporabljati ta sredstva učinkovito in da bomo kritični do tega, kar je ponujeno potrošniku. V naši želji, da bi posredovali našo krščansko vero in vrednote, se moramo posluževati tudi sredstev družbenega obveščanja.

2. Da učlovečimo evangeljske vrednote v vsaki situaciji in da lahko vsaka kultura uresniči svoje posebnosti in omogoča življenje v vsej polnosti.

Uresničevali se bomo v svoji lastni kulturi, obenem pa bomo dovolj močni, da gremo proti tej kulturi v stvareh, kjer je potrebno naše nasprotovanje in pričevanje.

Še posebej smo pozorni na tiste, ki iščejo, da bi mogli najti smisel, ter na tiste, ki so brez upanja, da bi mogli najti pot.

Iščemo boljše oblike izobraževanja, da bi ljudje mogli živeti in uveljaviti resnične vrednote.

Dandanes spoznavamo, da ima vsako obdobje življenja svoje krize in izzive in hočemo podpirati vsakogar na njegovi poti; še prav posebej mlade, ki se pogosto soočajo z velikimi težavami zaradi relativizma vrednot, ki so jim predstavljene.

Hočemo biti v službi dialoga in sprave v vsaki situaciji.

3. Da bomo vključeni v iskanje novega načina življenja vesoljne Cerkve, vključujoč vse, kar dela današnjo stvarnost tako bogato v svoji različnosti.

Spodbujamo dialog v Cerkvi ter med katoliško Cerkvijo in drugimi krščanskimi cerkvami in cerkvenimi skupnostmi, drugimi religijami, ljudmi, ki iščejo in vsemi ljudmi dobre volje.

Prizadevamo si za pristno inkulturacijo krajevnih Cerkva; pomagamo Cerkvi, da spodbuja vse, kar je pozitivnega in se kritično sooča z vsem, kar je negativnega; ter da vnaša to v pastoralo, katehezo, liturgijo in teologijo.

Prizadevamo si za uskladitev vere in vsakega področja našega življenja, vključno z družino, zakonom in delom.

Spodbujamo vrednost pristnih človeških odnosov v Cerkvi, kar vključuje pozornost na zdravljenje naših ranjenosti in na spreminjanje grešnih struktur.

 

Kristus in vsakodnevno življenje

Ko hočemo našo pripadnost SKŽ uresničiti v vsem, kar delamo v našem vsakdanjem življenju, želimo živeti popolnoma skladno s tem, kar trdimo, da smo: laična ignacijanska skupnost v poslanstvu. Ta želja ima dva pomembna aspekta, ki sta oba povezana z našo zavezanostjo iskati in najti Boga v vseh stvareh. Lahko spregledamo Boga v vsakdanjih življenjskih dogajanjih, pri tem pa izgubljamo bogastvo Božje prisotnosti in mnoge priložnosti za služenje bližnjemu. Prav tako lahko spregledamo Božjo prisotnost v nekaterih vidikih svojega življenja, ob tem pa seveda zanemarjamo izziv k večjemu napredku in možnost, da služimo prav v tem vidiku svojega življenja.

V razločevanju smo izbrali sledeče štiri želje in jih postavljamo kot prioritete v našem poslanstvu prinašanja Kristusa v naše vsakodnevno življenje:

1. Želimo vztrajati na absolutni vrednosti vsake človeške osebe in pristnih človeških odnosov v skupnosti človeštva.

Po vsem svetu so močno na delu sile smrti, ki imajo močan vpliv na vse naše življenjske aktivnosti. Mi hočemo vselej zagovarjati, da je človeška oseba ustvarjena po podobi Boga.

Želimo živeti brez strahu pred čustvi v svojih medsebojnih odnosih in ceniti svet kot velik Božji dar.

V verskem prepričanju, da je vsak od nas potreben, hočemo še posebej skrbeti za uboge in upoštevati to v odločitvah, ki jih delamo na vsakem področju našega vsakdana.

V naše pojmovanje sveta vključujemo kritično krščansko razumevanje globalizacije, problemov okolja in militarizacije.

2. Želimo spodbujati družinsko življenje kot osnovo za preobražanje človeštva v Božje kraljestvo.

Dandanes je družina zelo ogrožena, celo do točke propada in zato nas skrb za družino sili k delovanju na različnih področjih.

Gojili bomo pristne odnose in ljubezen med partnerjema, med starši in otroci in med generacijami.

V zakonskem in družinskem življenju bomo uporabljali duhovno razločevanje, da bi mogli uskladiti vero in življenje in bi moglo vsakdanje življenje postajati naše poslanstvo v Cerkvi.

Še posebno pozornost posvečamo družinam, ki trpijo zaradi kakršnekoli ranjenosti.

3. Želimo spremljati mlade ljudi na poti k smisla polnemu življenju in jih povabiti v odnos z Gospodom, ki jim ponuja polnost življenja.

Zaradi kulture potrošništva in drugih protivrednot so še posebej na udaru mladi ljudje. Vsaka mlada oseba stoji na križišču izbire življenjske poti in mi si prizadevamo, da bi jim bila predstavljena Kristusova pot kot atraktivna in izzivalna. Poslušali bomo mlade ljudi v njihovih upanjih, željah in velikodušnosti in bomo po svojih močeh utrjevali njihovo rast.

Mladim bomo ponudili inkulturirano vstopanje v vero: ko pristopamo k njim tja, kjer oni so in ko gremo z njimi skupaj pot k globljemu srečanju s Kristusom z uporabo sredstva ignacijanske pedagogike.

4. Želimo uskladiti poklic in druge dejavnosti z resnično človeškim življenjem, ožarjenim s krščansko vero.

Vse večjemu pritisku, da bi naše merilo bilo le dobiček, se bomo uprli v vseh področjih poklicnega življenja.

Medtem ko potrjujemo, da delo ni cilj sam v sebi, pa cenimo vrednost dela in dostojanstvo delavca.

Preseči hočemo pogosto prisoten prepad med našo zavezanostjo veri in med našimi poklicnimi in delovnimi aktivnostmi, da bi živeli te aktivnosti kot svoje osebno poslanstvo.

Hočemo najti poti za soočenje z nezaposlenostjo in premajhno zaposlenostjo tudi v okoliščinah, kjer ne moremo dokončno rešiti tega problema.

 

Sredstva za poslanstvo

1. Duhovne vaje

Svetovna skupnost mora aktivno podpirati vse svoje člane v zagotavljanju sredstev in virov, da bi polno izkusili milost ignacijanskih duhovnih vaj. Ponuditi jim mora načine, ki so dinamični, napredni in stalni. Ker so Ignacijevi viri bistveni za našo duhovnost, jih želimo brati z gledišča laikov in tako poskušati prilagoditi duhovne vaje.

2. Vzgoja

SKŽ bo zagotovila formacijske skupine na regionalni in svetovni ravni, da bodo razvijale in predlagale formacijske programe, ki bodo intelektualno in učinkovito vključevali duhovno, skupnostno in apostolsko razsežnost življenja SKŽ. Posebna pomoč bo dana pri razvijanju programov, ki bodo usposabljali naše člane v aktivnost in nasprotovanje obstoječemu kulturnemu trendu, kadar bo to potrebno.

SKŽ bo nudila svoje strokovno znanje v razvoju osebnosti, v integraciji vere in življenja, dotikajoč se vseh ravni vsakdanjega življenja, s posebno občutljivostjo za uboge in ljudi na robu družbe. Želimo zagotoviti vzgojne in izobraževalne programe, ki bodo zagotavljali posameznikom in/ali skupnostim boljše razumevanje reševanja konfliktnih situacij in vzpostavljanja iskrenega in odprtega dialoga med samimi člani kakor tudi z drugimi ljudmi.

SKŽ bo pomagala vsem svojim članom pri učenju osebnega in skupnega razločevanja, kar bo vodilo v bolj učinkovito osebno in skupnostno apostolsko delovanje. Da bi to dosegli, bomo zagotovili programe in tečaje za voditelje in koordinatorje v duhu in metodiki ignacijanske pedagogike. Želimo zagotoviti sredstva in vire vsem članom na vseh ravneh človeškega razvoja in tako doseči prepoznavanje osebne poklicanosti ter potrditev le-te od Skupnosti.

3. Sodelovanje v poslanstvu

SKŽ čuti poseben klic v sodelovanju pri poslanstvu z Družbo Jezusovo in drugimi člani Ignacijeve družine. Še posebno zanima SKŽ ustvarjanje in aktivno podpiranje apostolskih mrež v Cerkvi in z drugimi mednarodnimi organizacijami.

4. Finance

SKŽ si prizadeva za finančno podporo, ki jo dajejo vse narodne skupnosti, ker je to pomembno za izdatke na svetovni ravni. O finančni odgovornosti naj bi vsak član razločeval v svoji skupini, saj je to jasno znamenje zrele odgovornosti do Svetovne SKŽ.

 

Prevedla: Andreja A. Schwarzbartl in Milan Bizant, delegata na svetovni skupščini.