World Christian Life Community

Načini molitve PDF Print E-mail

 

NAČELO IN TEMELJ

 

Človek je ustvarjen, da ljubi, slavi in časti Boga, našega Gospoda, in mu služi ter tako reši svojo dušo. (sv. Ignacij Lojolski, DV 23)

 

Iz tega sledi, naj človek stvari uporablja toliko, kolikor mu pomagajo k njegovemu cilju, in jih toliko opušča, kolikor ga pri tem ovirajo.

 

Pri vsaki dobri izbiri, kolikor je odvisno od nas, mora biti oko našega namena čisto, zazrto edino v to, za kar sem ustvarjen. Zato mora biti vse, karkoli izberem, naravnano na to, da mi pomaga k cilju, zaradi katerega sem ustvarjen: da ne podrejam niti ne prilagajam cilja sredstvu, marveč sredstvo cilju. Najprej moram imeti pred očmi, da želim služiti Bogu, kar je cilj. Skupnost krščanskega življenja je sredstvo do cilja. Skupnost krščanskega življenja je ena izmed krščanskih skupnosti v Cerkvi. Nobena stvar me ne sme nagibati, da izberem to ali ono skupnost ali se ji odrečem, edino služba in slava Boga, našega Gospoda, in večno zveličanje moje duše!

 

So izbire, ki izključujejo drugo izbiro!

Če sem izbral Boga, se odpovem Hudiču. Če sem izbral krščanstvo, se odpovem hinduizmu. Če sem se poročil z Ano, se ne morem poročiti z Marijano. Če sem izbral duhovništvo ali redovništvo, se ne morem poročiti z Ano in tudi ne z Marijano.

 

- Razmišljane ( molitev) ob podobah

MOLITEV: Ljubiti Boga in Skupnost krščanskega življenja (Jn 15,9–17)

(Molitev je upodobljena na spodnji sliki z razlago simbolov, ki so uporabljeni)

Potek molitve:

 

1. BRANJE BOŽJE BESEDE

Prebrati in ponovno brati odlomek! Pozoren sem na besede, ki so se me še posebej dotaknile!

Zapišem besede, ki so se me še posebej dotaknile!

 

2. PREMIŠLJEVANJE

Poglobitev in soočanje!

Marija ni vsega razumela, a je vseeno vse ohranjala in premišljevala v svojem srcu!

Meditacija je refleksija o večnih vrednotah določenega besedila, ob katerih se vprašamo: Kaj pravi meni? Kakšno je sporočilo tega odlomka za danes z avtoriteto Božje besede, ki je beseda živega Boga? Kako me izzivajo vrednote, ki se skrivajo za besedami, dejanji ali za osebami v besedilu?

 

3. PREGLED MOLITVE

Zapišem pregled molitve, da bi lažje odkril, kako Bog v meni deluje.

»V tej molitvi mi je Bog hotel povedati …«

Napišem misel, za katero menim, da mi jo je Bog hotel povedati.

S tem je v meni sprožil sledeča čustva … (napišem odgovarjajoča čustva).

Zahvalim se Bogu za vse!

Molitev

razmišljanje ob podobah- simbolih zgornje slike

 

Razmišljanje ob podobah

Marko: Molitev na vikend srečanju SKŽ

Sredina
V središču je ljubezen Boga! V središču je skupnost Božje ljubezni! V središču je srce Boga!

 

V ljubezni Boga je ljubezen Skupnosti krščanskega življenja! V skupnosti Božje ljubezni je ljubezen Skupnosti krščanskega življenja!

V srcu Boga je srce Skupnosti krščanskega življenja!

 

Zgoraj

Bog prihaja k ljudem po Mariji! Jezus Bog in človek! Jezus najstnik v templju!

Jezusov 'da' Bogu Očetu! Marijin 'da' Bogu Očetu! Naš 'da' Bogu Očetu!

 

Spodaj

Jezus, Sin živega Boga! Jezus, kralj usmiljenja! Jezus, naš Odrešenik! Jezus, naš učitelj! Jezus, dobri pastir! Jezus, pot, resnica in življenje! Jezusovo srce, dobrote in ljubezni polno!

 

Levo

Skupnost krščanskega življenja na poti za Jezusom! Tu so kažipoti za hojo za Jezusom!

Tu so vzorniki Skupnosti krščanskega življenja na poti svetosti!

 

Desno

Jezusovo darovanje Očetu! Marijino darovanje Bogu Očetu! Naše darovanje Bogu Očetu!

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu

Svetega Duha, vsa čast, slava in zahvala na vse veke vekov! Amen!

 

Križ – vertikala in horizontala

Križ, Božja modrost! Križ, nedoumljiva Božja ljubezen! Križ, naše odrešenje!

Venec rož - večnost